График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Валутен, митнически и данъчен контрол
Дисциплина Дата Час / зала
Валутен и митнически контрол
проф. д-р Георги Иванов
доц. д-р Момчил Антов
гл. ас. д-р Зорница Петкова

04.02.2018
/Неделя/
M174018-M174078
10:45-12:15 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 55
04.02.2018
/Неделя/
M174018-M174078
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 55
Финансов анализ
доц. д-р Росица Колева
гл. ас. д-р Галя Кушева

04.02.2018
/Неделя/
M174018-M174078
12:30-14:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 55
04.02.2018
/Неделя/
M174018-M174078
16:00-17:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 55
Вътрешен контрол
проф. д-р Георги Иванов
гл. ас. д-р Дияна Иванова

Стопански и финансов контрол
доц. д-р Крум Крумов
доц. д-р Силвия Костова
гл. ас. д-р Надежда Цветкова

Одит
проф. д-р Георги Иванов
доц. д-р Силвия Костова