График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Валутен, митнически и данъчен контрол
Дисциплина Дата Час / зала
Митническо представителство
проф. д-р Георги Иванов
доц. д-р Момчил Антов
гл. ас. д-р Зорница Петкова

04.02.2018
/Неделя/
M173005-M173675
10:45-12:15 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46
04.02.2018
/Неделя/
M173005-M173675
16:00-17:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46
Магистърски семинар по Валутен, митнически и данъчен контрол
проф. д-р Георги Иванов
доц. д-р Момчил Антов
гл. ас. д-р Зорница Петкова

04.02.2018
/Неделя/
M173005-M173675
12:30-14:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46
04.02.2018
/Неделя/
M173005-M173675
17:45-19:15 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46
Данъчно облагане на вътрешнообщностната търговия
проф. д-р Георги Иванов
доц. д-р Момчил Антов
гл. ас. д-р Зорница Петкова

04.02.2018
/Неделя/
M173005-M173675
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46
04.02.2018
/Неделя/
M173005-M173675
19:30-21:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46
Управление на дистрибуцията и логистиката
проф. д-р Марияна Божинова
ас. д-р Любомира Тодорова

04.02.2018
/Неделя/
M173005-M173675
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 42
04.02.2018
/Неделя/
M173005-M173675
19:30-21:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 42