График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Бизнес планиране
Дисциплина Дата Час / зала
Стратегии за диверсификация на бизнеса
доц. д-р Михаил Чиприянов
гл. ас. д-р Надежда Веселинова

04.02.2018
/Неделя/
M173124-M173505
10:45-12:15 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
M173124-M173505
16:00-17:30 ч.

Кабинет на титуляра
Магистърски семинар по Бизнес планиране
доц. д-р Михаил Чиприянов
гл. ас. д-р Надежда Веселинова

04.02.2018
/Неделя/
M173124-M173505
12:30-14:00 ч.

Катедра
04.02.2018
/Неделя/
M173124-M173505
17:45-19:15 ч.

Катедра
Екологично управление на бизнеса
доц. д-р Михаил Чиприянов
гл. ас. д-р Надежда Веселинова

04.02.2018
/Неделя/
M173124-M173505
14:15-15:45 ч.

Катедра
04.02.2018
/Неделя/
M173124-M173505
19:30-21:00 ч.

Катедра
Програми за териториално и селищно развитие
проф. д-р Маргарита Богданова
доц. д-р Христо Сирашки

04.02.2018
/Неделя/
M173124-M173505
14:15-15:45 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
M173124-M173505
19:30-21:00 ч.

Кабинет на титуляра