График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Агробизнес
Дисциплина Дата Час / зала
Екологично и устойчиво развитие на агрофирмата
доц. д-р Марина Николова
ас. Илияна Кръстева

04.02.2018
/Неделя/
M174005-M174005
10:45-12:15 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 1
04.02.2018
/Неделя/
M174005-M174005
14:00-15:45 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 1
Селски и аграрен туризъм
доц. д-р Марина Николова
доц. д-р Маруся Станчева-Линкова
ас. Илияна Кръстева

04.02.2018
/Неделя/
M174005-M174005
12:30-14:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 1
04.02.2018
/Неделя/
M174005-M174005
16:00-17:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 1
Управленска отчетност
доц. д-р Виолета Блажева
ас. д-р Явор Станев

Аграрно предприемачество
доц. д-р Марина Николова
доц. д-р Маруся Станчева-Линкова
ас. Илияна Кръстева

Нетрадиционни селскостопански производства
доц. д-р Марина Николова
ас. Илияна Кръстева
ас. Огнян Хубенов