График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Агробизнес
Дисциплина Дата Час / зала
Алтернативни източници на доходи в селските райони
доц. д-р Марина Николова
доц. д-р Маруся Станчева-Линкова
ас. Илияна Кръстева

04.02.2018
/Неделя/
M173001-M173578
10:45-12:15 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 2
04.02.2018
/Неделя/
M173001-M173578
16:00-17:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 2
Локализация на алтернативния туризъм
доц. д-р Марина Николова
доц. д-р Маруся Станчева-Линкова
ас. Илияна Кръстева

04.02.2018
/Неделя/
M173001-M173578
14:15-15:45 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 2
04.02.2018
/Неделя/
M173001-M173578
19:30-21:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 2
Цени, пазари и регулиране в агробизнеса
доц. д-р Виолета Блажева
ас. Илияна Кръстева

04.02.2018
/Неделя/
M173001-M173578
14:15-15:45 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 5
04.02.2018
/Неделя/
M173001-M173578
19:30-21:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 5
Магистърски семинар по Агробизнес
доц. д-р Марина Николова
доц. д-р Маруся Станчева-Линкова

04.02.2018
/Неделя/
M173001-M173578
12:30-14:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 2
04.02.2018
/Неделя/
M173001-M173578
17:45-19:15 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 2