График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Фирмен мениджмънт и контролинг
Дисциплина Дата Час / зала
Административен процес в мениджмънта
доц. д-р Анатолий Асенов
доц. д-р Ирена Емилова
доц. д-р Цветан Дилков
гл. ас. д-р Милен Динков

04.02.2018
/Неделя/
M174004-M174090
10:45-12:15 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 4
04.02.2018
/Неделя/
M174004-M174090
14:15-15:45 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 4
Оперативно управление
доц. д-р Анатолий Асенов
гл. ас. д-р Десислава Алексиева

04.02.2018
/Неделя/
M174004-M174090
12:30-14:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 4
04.02.2018
/Неделя/
M174004-M174090
16:00-17:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 4
Фирмена устойчивост
доц. д-р Анатолий Асенов
доц. д-р Ирена Емилова
доц. д-р Цветан Дилков

Съвременни бизнес технологии
доц. д-р Анатолий Асенов
гл. ас. д-р Станислава Стоянова

Въведение в социалния мениджмънт
доц. д-р Ирена Емилова
гл. ас. д-р Милен Динков