График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Управление на човешките ресурси
Дисциплина Дата Час / зала
Оперативно управление на човешките ресурси
доц. д-р Анатолий Асенов
доц. д-р Ирена Емилова

04.02.2018
/Неделя/
M173072-M173611
10:45-12:15 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
04.02.2018
/Неделя/
M173072-M173611
16:00-17:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
Магистърски семинар по Управление на човешките ресурси
доц. д-р Анатолий Асенов
доц. д-р Ирена Емилова

04.02.2018
/Неделя/
M173072-M173611
12:30-14:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
04.02.2018
/Неделя/
M173072-M173611
17:45-19:15 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
Методи и стратегии в управлението на фирмите
доц. д-р Анатолий Асенов
доц. д-р Цветан Дилков

04.02.2018
/Неделя/
M173072-M173611
14:15-15:45 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
04.02.2018
/Неделя/
M173072-M173611
19:30-21:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
Корпоративен мениджмънт
доц. д-р Анатолий Асенов
доц. д-р Цветан Дилков

04.02.2018
/Неделя/
M173072-M173611
14:15-15:45 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
04.02.2018
/Неделя/
M173072-M173611
19:30-21:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
Устойчиво развитие на организациите
доц. д-р Анатолий Асенов
гл. ас. д-р Милен Динков

04.02.2018
/Неделя/
M173072-M173611
14:15-15:45 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
04.02.2018
/Неделя/
M173072-M173611
19:30-21:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала