График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Публична администрация
Дисциплина Дата Час / зала
Териториално планиране и регулиране
проф. д-р Маргарита Богданова
гл. ас. д-р Ева Цветанова

04.02.2018
/Неделя/
P177002-P177002
10:45-12:15 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
P177002-P177002
14:15-15:45 ч.

Кабинет на титуляра
Управление на човешките ресурси в публичната администрация
гл. ас. д-р Надежда Веселинова

04.02.2018
/Неделя/
P177002-P177002
12:30-14:00 ч.

Катедра
04.02.2018
/Неделя/
P177002-P177002
16:00-17:30 ч.

Катедра
Управление на иновациите
проф. д-р Маргарита Богданова
доц. д-р Христо Сирашки
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

Регионален маркетинг
гл. ас. д-р Ева Цветанова

Управление на знанието
проф. д-р Маргарита Богданова
доц. д-р Христо Сирашки