График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Публична администрация
Дисциплина Дата Час / зала
Разработване и оценка на публични политики и програми
доц. д-р Христо Сирашки
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

04.02.2018
/Неделя/
M173119-M173569
10:45-12:15 ч.
Ректорат
Аудитория 12
04.02.2018
/Неделя/
M173119-M173569
16:00-17:30 ч.
Ректорат
Аудитория 12
Магистърски семинар по Публична администрация
проф. д-р Маргарита Богданова
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

04.02.2018
/Неделя/
M173119-M173569
12:30-14:00 ч.
Ректорат
Аудитория 12
04.02.2018
/Неделя/
M173119-M173569
17:45-19:15 ч.
Ректорат
Аудитория 12
Управление на устойчивото развитие
проф. д-р Борислав Борисов
доц. д-р Христо Сирашки

04.02.2018
/Неделя/
M173119-M173569
14:15-15:45 ч.
Ректорат
Аудитория 12
04.02.2018
/Неделя/
M173119-M173569
19:30-21:00 ч.
Ректорат
Аудитория 12
Стратегическо планиране в публичния сектор
доц. д-р Михаил Чиприянов
гл. ас. д-р Надежда Веселинова

04.02.2018
/Неделя/
M173119-M173569
14:15-15:45 ч.

Катедра
04.02.2018
/Неделя/
M173119-M173569
19:30-21:00 ч.

Катедра
Екологично управление в публичния сектор
доц. д-р Михаил Чиприянов
гл. ас. д-р Надежда Веселинова

04.02.2018
/Неделя/
M173119-M173569
14:15-15:45 ч.

Катедра
04.02.2018
/Неделя/
M173119-M173569
19:30-21:00 ч.

Катедра