График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Образователен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Управление на делегираните бюджети
проф. д-р Борислав Борисов
доц. д-р Христо Сирашки

04.02.2018
/Неделя/
M173457-M173560
10:45-12:15 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207
04.02.2018
/Неделя/
M173457-M173560
16:00-17:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207
Магистърски семинар по Образователен мениджмънт
проф. д-р Борислав Борисов
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

04.02.2018
/Неделя/
M173457-M173560
12:30-14:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207
04.02.2018
/Неделя/
M173457-M173560
17:45-19:15 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207
Управление на знанието
проф. д-р Маргарита Богданова
доц. д-р Христо Сирашки

04.02.2018
/Неделя/
M173457-M173560
14:15-15:45 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207
04.02.2018
/Неделя/
M173457-M173560
19:30-21:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207
Технология на образователния процес
доц. д-р Михаил Чиприянов
гл. ас. д-р Надежда Веселинова

04.02.2018
/Неделя/
M173457-M173560
14:15-15:45 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 401
04.02.2018
/Неделя/
M173457-M173560
19:30-21:00 ч.

Катедра