График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Финансово управление в публичния сектор
Дисциплина Дата Час / зала
Управление на капиталите в публичния сектор
Пламен Пътев
проф. д-р Андрей Захариев
доц. д-р Александър Ганчев
доц. д-р Ангел Ангелов
гл. ас. д-р Петя Василева

25.11.2017
/Събота/
M173022-M173629
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 14
Анализ ползи-разходи
доц. д-р Стоян Проданов
гл. ас. д-р Цветан Павлов
ас. д-р Танер Исмаилов

26.11.2017
/Неделя/
M173022-M173629
07:30-09:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 14
Проектно финансиране
проф. д-р Румяна Лилова
проф. д-р Теодора Димитрова
доц. д-р Анелия Радулова
гл. ас. д-р Марияна Павлова-Бънова

03.02.2018
/Събота/
M173022-M173669
09:00-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 14
Бюджетни решения и обществен избор
доц. д-р Анелия Радулова
доц. д-р Стефан Симеонов
гл. ас. д-р Петко Ангелов

03.02.2018
/Събота/
M173022-M173669
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 14
Глобално и регионално регулиране
проф. д-р Румяна Лилова
доц. д-р Анелия Радулова

04.02.2018
/Неделя/
M173022-M173669
07:30-09:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 14
Бюджет и бюджетна политика
проф. д-р Румяна Лилова
доц. д-р Анелия Радулова
доц. д-р Стефан Симеонов
гл. ас. д-р Петко Ангелов

25.11.2017
/Събота/
M173022-M173629
09:00-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 14