График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Финансов мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Управление на капиталите във фирмата
Пламен Пътев
проф. д-р Андрей Захариев
доц. д-р Александър Ганчев
доц. д-р Валентин Милинов
гл. ас. д-р Петя Василева

25.11.2017
/Събота/
M173003-M173654
14:15-15:45 ч.
Ректорат
Аудитория 10
Финансови деривати
доц. д-р Стефан Симеонов
гл. ас. д-р Цветан Павлов

26.11.2017
/Неделя/
M173003-M173654
07:30-09:00 ч.
Ректорат
Аудитория 10
Капиталово бюджетиране
доц. д-р Стоян Проданов
гл. ас. д-р Димитър Костов
гл. ас. д-р Цветан Павлов

03.02.2018
/Събота/
M173003-M173679
09:00-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 9
Финансово управление на човешките ресурси
проф. д-р Андрей Захариев
доц. д-р Александър Ганчев
гл. ас. д-р Марияна Павлова-Бънова

03.02.2018
/Събота/
M173003-M173679
14:15-15:45 ч.
Ректорат
Аудитория 9
Международен финансов мениджмънт
Пламен Пътев
доц. д-р Александър Ганчев
гл. ас. д-р Димитър Костов

04.02.2018
/Неделя/
M173003-M173679
07:30-09:00 ч.
Ректорат
Аудитория 9
Финансов анализ
проф. д-р Андрей Захариев
доц. д-р Александър Ганчев
гл. ас. д-р Димитър Костов
ас. д-р Живко Тодоров

25.11.2017
/Събота/
M173003-M173654
09:00-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 10