График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Финансов контрол и външен одит
Дисциплина Дата Час / зала
Професионално поведение в контрола
доц. д-р Силвия Костова
гл. ас. д-р Дияна Иванова

25.11.2017
/Събота/
P177007-P177007
14:15-15:45 ч.

Кабинет на титуляра
Основи на криминалистиката и криминологията
Жельо Желев
проф. д-р Емилиян Тананеев
доц. д-р Пепа Стойкова

26.11.2017
/Неделя/
P177007-P177007
07:30-09:00 ч.

Кабинет на титуляра
Теория на контрола
доц. д-р Крум Крумов
доц. д-р Силвия Костова
гл. ас. д-р Дияна Иванова

03.02.2018
/Събота/
P177007-P177007
09:00-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 55
Данъчен контрол и администрация
Жельо Желев
проф. д-р Емилиян Тананеев
доц. д-р Пепа Стойкова

03.02.2018
/Събота/
P177007-P177007
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 55
Анализ на производствения и търговския бизнес
доц. д-р Росица Колева
гл. ас. д-р Красимир Кулчев

04.02.2018
/Неделя/
P177007-P177007
07:30-09:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 55