График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Финансов контрол и външен одит
Дисциплина Дата Час / зала
Технология на финансовия контрол
доц. д-р Крум Крумов
доц. д-р Силвия Костова
гл. ас. д-р Надежда Цветкова

25.11.2017
/Събота/
M173017-M173630
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 40
Вътрешен одит в банките
проф. д-р Емилиян Тананеев
доц. д-р Крум Крумов
доц. д-р Пепа Стойкова

26.11.2017
/Неделя/
M173017-M173630
07:30-09:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 40
Анализ на финансовите отчети
доц. д-р Росица Колева
гл. ас. д-р Галя Кушева

03.02.2018
/Събота/
M173017-M173680
09:00-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 43
Доказване във финансовия контрол и външния одит
Жельо Желев
проф. д-р Емилиян Тананеев
доц. д-р Пепа Стойкова

03.02.2018
/Събота/
M173017-M173680
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 43
Оценка на контролната дейност
проф. д-р Емилиян Тананеев
доц. д-р Крум Крумов
доц. д-р Пепа Стойкова
доц. д-р Силвия Костова
гл. ас. д-р Надежда Цветкова

04.02.2018
/Неделя/
M173017-M173680
07:30-09:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 43
Теория на контрола
доц. д-р Крум Крумов
доц. д-р Силвия Костова
гл. ас. д-р Дияна Иванова

25.11.2017
/Събота/
M173017-M173633
09:00-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 40