График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Финансов анализ и контрол
Дисциплина Дата Час / зала
Анализ на бизнес риска
доц. д-р Росица Колева
гл. ас. д-р Галя Кушева

25.11.2017
/Събота/
M173264-M173493
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 44
Финансов контрол
проф. д-р Георги Иванов
доц. д-р Силвия Костова

26.11.2017
/Неделя/
M173264-M173493
07:30-09:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 44
Управленски анализ
доц. д-р Росица Колева
гл. ас. д-р Красимир Кулчев

03.02.2018
/Събота/
M173215-M173493
09:00-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 53
Методология на вътрешния одит
проф. д-р Георги Иванов
гл. ас. д-р Дияна Иванова

03.02.2018
/Събота/
M173215-M173493
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 53
Инвестиционен анализ (технически и фундаментален)
доц. д-р Александър Ганчев
доц. д-р Стефан Симеонов
гл. ас. д-р Цветан Павлов

04.02.2018
/Неделя/
M173215-M173493
07:30-09:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 53
Основи на бизнес анализа
доц. д-р Росица Колева
гл. ас. д-р Красимир Кулчев

25.11.2017
/Събота/
M173264-M173493
09:00-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 44