График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Управление на международни проекти
Дисциплина Дата Час / зала
Управление на програми и проекти
проф. д-р Маргарита Богданова
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

25.11.2017
/Събота/
M173219-M173597
14:15-15:45 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 305
Оперативно управление на проекти
проф. д-р Маргарита Богданова
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

26.11.2017
/Неделя/
M173219-M173597
07:30-09:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 305
Международни стандарти за управление на проекти
доц. д-р Драгомир Илиев
ас. д-р Иван Ангелов

03.02.2018
/Събота/
M173219-M173597
09:00-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 7
Управление на риска в проект
проф. д-р Борислав Борисов
проф. д-р Маргарита Богданова
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

03.02.2018
/Събота/
M173219-M173597
14:15-15:45 ч.
Ректорат
Аудитория 7
Одит на проекти
проф. д-р Георги Иванов
доц. д-р Силвия Костова

04.02.2018
/Неделя/
M173219-M173597
07:30-09:00 ч.
Ректорат
Аудитория 6
Основи на проектното управление
проф. д-р Маргарита Богданова
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

25.11.2017
/Събота/
M173219-M173597
09:00-10:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 305