График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Търговско посредничество и инвестиционно банкиране
Дисциплина Дата Час / зала
Търговска политика
доц. д-р Петранка Мидова
гл. ас. д-р Любка Илиева

25.11.2017
/Събота/
M173014-M173571
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
Търговско посредничество
доц. д-р Светослав Илийчовски
доц. д-р Теодора Филипова

26.11.2017
/Неделя/
M173249-M173403
07:30-09:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17
Инвестиционно банкиране
доц. д-р Людмил Кръстев
доц. д-р Стефан Симеонов
ас. д-р Живко Тодоров

03.02.2018
/Събота/
M173216-M173541
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73
Финансови деривати
доц. д-р Стефан Симеонов
гл. ас. д-р Цветан Павлов

04.02.2018
/Неделя/
M173249-M173403
07:30-09:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73
Организация и отчитане на търговските сделки
доц. д-р Светослав Илийчовски
доц. д-р Теодора Филипова
гл. ас. д-р Галя Георгиева

03.02.2018
/Събота/
M173014-M173571
09:00-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
Борси и борсови операции
доц. д-р Светослав Илийчовски
гл. ас. д-р Венцислав Перков

25.11.2017
/Събота/
M173249-M173403
09:00-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17