График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Статистическо бизнес консултиране
Дисциплина Дата Час / зала
Статистически методи за контрол на качеството
доц. д-р Любомир Иванов
доц. д-р Пламен Петков

25.11.2017
/Събота/
M173111-M173656
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 55
Управленска статистика на предприятието
проф. д-р Поля Ангелова
доц. д-р Красимира Славева

26.11.2017
/Неделя/
M173111-M173656
07:30-09:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 55
Застрахователна статистика
проф. д-р Поля Ангелова
доц. д-р Красимира Славева

03.02.2018
/Събота/
M173111-M173656
09:00-10:30 ч.
Блок 1
(Блок 1) Зала 5
Статистически методи в емпиричните социологически изследвания
проф. д-р Поля Ангелова
доц. д-р Красимира Славева

03.02.2018
/Събота/
M173111-M173656
14:15-15:45 ч.
Блок 1
(Блок 1) Зала 5
Финансова статистика
проф. д-р Поля Ангелова
доц. д-р Красимира Славева

04.02.2018
/Неделя/
M173111-M173656
07:30-09:00 ч.
Блок 1
(Блок 1) Зала 5
Макроикономическа статистика
проф. д-р Поля Ангелова
доц. д-р Красимира Славева
доц. д-р Любомир Иванов
доц. д-р Пламен Петков

25.11.2017
/Събота/
M173111-M173656
09:00-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 55