График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Мениджмънт на търговската дейност
Дисциплина Дата Час / зала
Въведение в търговския бизнес
доц. д-р Симеонка Петрова
гл. ас. д-р Венцислав Перков

25.11.2017
/Събота/
P177001-P177006
14:15-15:45 ч.

Катедра
Оценка на бизнеса
доц. д-р Светослав Илийчовски
гл. ас. д-р Венцислав Перков

26.11.2017
/Неделя/
P177001-P177006
07:30-09:00 ч.

Катедра
Икономика на търговията
доц. д-р Симеонка Петрова
гл. ас. д-р Венцислав Перков

03.02.2018
/Събота/
P177001-P177006
09:30-10:30 ч.
Блок 2
(Блок 2) Зала 4
Организация и технология на доставките
доц. д-р Симеонка Петрова
гл. ас. д-р Венцислав Перков

03.02.2018
/Събота/
P177001-P177006
14:15-15:45 ч.
Блок 2
(Блок 2) Зала 4
Организация и технология на продажбите
доц. д-р Петранка Мидова
гл. ас. д-р Венцислав Перков

04.02.2018
/Неделя/
P177001-P177006
07:30-09:00 ч.
Блок 2
(Блок 2) Зала 4