График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Мениджмънт на търговската дейност
Дисциплина Дата Час / зала
Икономикс (Микроикономика и Макроикономика)
проф. д-р Йордан Василев
доц. д-р Людмил Несторов

25.11.2017
/Събота/
M174005-M174005
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
Основи на счетоводството
проф. д-р Атанас Атанасов
гл. ас. д-р Ралица Данчева

26.11.2017
/Неделя/
M174036-M174070
07:30-09:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
Икономика на търговията
доц. д-р Симеонка Петрова
гл. ас. д-р Венцислав Перков

03.02.2018
/Събота/
M174014-M174064
09:00-10:30 ч.
Блок 2
(Блок 2) Зала 4
Организация и технология на доставките
доц. д-р Симеонка Петрова
гл. ас. д-р Венцислав Перков

03.02.2018
/Събота/
M174014-M174064
14:15-15:45 ч.
Блок 2
(Блок 2) Зала 4
Организация и технология на продажбите
доц. д-р Петранка Мидова
гл. ас. д-р Венцислав Перков

04.02.2018
/Неделя/
M174014-M174064
07:30-09:00 ч.
Блок 2
(Блок 2) Зала 4