График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Мениджмънт на търговската дейност
Дисциплина Дата Час / зала
Търговска политика
доц. д-р Петранка Мидова
гл. ас. д-р Любка Илиева

25.11.2017
/Събота/
M173014-M173571
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
Търговско кредитиране
доц. д-р Светослав Илийчовски
доц. д-р Теодора Филипова

26.11.2017
/Неделя/
M173014-M173571
07:30-09:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
Организация и отчитане на търговските сделки
доц. д-р Светослав Илийчовски
доц. д-р Теодора Филипова
гл. ас. д-р Галя Георгиева

03.02.2018
/Събота/
M173014-M173571
09:00-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
Проектно консултиране
доц. д-р Светослав Илийчовски
доц. д-р Теодора Филипова
гл. ас. д-р Венцислав Перков

03.02.2018
/Събота/
M173014-M173571
14:00-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
Търговски мениджмънт
доц. д-р Симеонка Петрова
гл. ас. д-р Любка Илиева

04.02.2018
/Неделя/
M173014-M173571
07:30-09:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
Икономика на търговията
доц. д-р Симеонка Петрова
гл. ас. д-р Венцислав Перков

25.11.2017
/Събота/
M173014-M173571
09:00-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72