График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Международни проекти
Дисциплина Дата Час / зала
Основи на международните проекти
доц. д-р Драгомир Илиев
ас. д-р Иван Ангелов

25.11.2017
/Събота/
M173088-M173375
14:15-15:45 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 202
Интегрирани процеси в проектното управление
проф. д-р Борислав Борисов
проф. д-р Маргарита Богданова
доц. д-р Христо Сирашки
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

26.11.2017
/Неделя/
M173088-M173375
07:30-09:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 202
Техники за проектно финансиране
проф. д-р Андрей Захариев
ас. д-р Живко Тодоров
ас. д-р Танер Исмаилов

04.02.2018
/Неделя/
M173088-M173375
07:30-09:00 ч.
Ректорат
Аудитория 12
Европейски проекти
доц. д-р Карина Саркисян-Дикова
гл. ас. д-р Йордан Нейков

03.02.2018
/Събота/
M173088-M173375
14:15-15:45 ч.

Катедра
Проектни екипи
доц. д-р Галина Захариева
доц. д-р Драгомир Илиев
гл. ас. д-р Ивайло Петров

03.02.2018
/Събота/
M173088-M173375
09:00-10:30 ч.

Катедра
Въведение в международните икономически отношения
доц. д-р Галина Захариева
доц. д-р Драгомир Илиев
гл. ас. д-р Галин Стефанов
гл. ас. д-р Йордан Нейков

25.11.2017
/Събота/
M173088-M173375
09:00-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 57