График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Маркетинг
Дисциплина Дата Час / зала
Маркетингов инженеринг
доц. д-р Маруся Смокова-Стефанова
доц. д-р Тодор Кръстевич

25.11.2017
/Събота/
M173042-M173648
14:15-15:45 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 101
Стратегически маркетингов мениджмънт
проф. д-р Никола Янков
доц. д-р Пенка Горанова

26.11.2017
/Неделя/
M173042-M173648
07:30-09:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 101
Аналитично извличане на знания от данни
доц. д-р Тодор Кръстевич
ас. д-р Атанаска Решеткова

04.02.2018
/Неделя/
M173042-M173648
07:30-09:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 101
Маркетингов одит
доц. д-р Иван Марчевски
гл. ас. д-р Радослав Йорданов

03.02.2018
/Събота/
M173042-M173648
14:15-15:45 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 101
Стратегически бранд мениджмънт
проф. д-р Никола Янков
доц. д-р Пенка Горанова

03.02.2018
/Събота/
M173042-M173648
09:00-10:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 101
Принципи на маркетинга
доц. д-р Иван Марчевски
гл. ас. д-р Ваня Григорова

25.11.2017
/Събота/
M173042-M173648
09:00-10:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 101