График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Корпоративен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Икономикс (Микроикономика и Макроикономика)
проф. д-р Йордан Василев
доц. д-р Людмил Несторов

25.11.2017
/Събота/
M174005-M174005
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
Въведение във финансите
проф. д-р Андрей Захариев
доц. д-р Жельо Вътев
доц. д-р Людмил Кръстев
доц. д-р Марин Маринов
гл. ас. д-р Петко Ангелов
ас. д-р Танер Исмаилов

26.11.2017
/Неделя/
M174049-M174067
07:30-09:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
Икономика на предприятието
проф. д-р Анета Денева
проф. д-р Любчо Варамезов
доц. д-р Искра Пантелеева
гл. ас. д-р Емил Николов

03.02.2018
/Събота/
M174013-M174076
09:00-10:30 ч.

Катедра
Организация на индустриалното предприятие
проф. д-р Любчо Варамезов
гл. ас. д-р Зоя Иванова

03.02.2018
/Събота/
M174013-M174076
14:15-15:45 ч.

Кабинет на титуляра
Индустриална икономика
проф. д-р Анета Денева
гл. ас. д-р Зоя Иванова

04.02.2018
/Неделя/
M174013-M174076
07:30-09:00 ч.

Кабинет на титуляра