График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Информационни системи и технологии в бизнеса
Дисциплина Дата Час / зала
Информационни системи в бизнес организацията
проф. д-р Виолета Краева
доц. д-р Петя Емилова
гл. ас. д-р Кремена Маринова-Костова

25.11.2017
/Събота/
M173023-M173631
14:15-15:45 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 302
Съвременни методи за създаване и оценка на приложен софтуер
проф. д-р Красимир Шишманов
гл. ас. д-р Мария Ташкова

26.11.2017
/Неделя/
M173023-M173631
07:30-09:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 302
Икономически и стратегически аспекти на ИТ в бизнеса
доц. д-р Петя Емилова
гл. ас. д-р Кремена Маринова-Костова

03.02.2018
/Събота/
M173023-M173631
09:00-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17
Информационни системи за интелигентен бизнес анализ
доц. д-р Веселин Попов
доц. д-р Наталия Маринова

03.02.2018
/Събота/
M173023-M173631
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17
Облачни изчисления
доц. д-р Веселин Попов
доц. д-р Наталия Маринова
доц. д-р Петя Емилова

04.02.2018
/Неделя/
M173023-M173631
07:30-09:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17
Софтуерен инженеринг
проф. д-р Красимир Шишманов
ас. Асен Божиков

25.11.2017
/Събота/
M173023-M173631
09:00-10:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 301