График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Инвестиционен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Инвестиционен анализ (технически и фундаментален)
доц. д-р Александър Ганчев
доц. д-р Стефан Симеонов
гл. ас. д-р Цветан Павлов

25.11.2017
/Събота/
M173216-M173541
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 24
Управление на държавния дълг
проф. д-р Андрей Захариев
гл. ас. д-р Петко Ангелов

26.11.2017
/Неделя/
M173216-M173541
07:30-09:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 24
Управление на инвестиционния риск
Пламен Пътев
доц. д-р Валентин Милинов
гл. ас. д-р Димитър Костов

03.02.2018
/Събота/
M173216-M173541
09:00-10:30 ч.

Кабинет на титуляра
Инвестиционно банкиране
доц. д-р Людмил Кръстев
доц. д-р Стефан Симеонов
ас. д-р Живко Тодоров

03.02.2018
/Събота/
M173216-M173541
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73
Управление на инвестиционни проекти
доц. д-р Стоян Проданов
гл. ас. д-р Димитър Костов
гл. ас. д-р Цветан Павлов

04.02.2018
/Неделя/
M173216-M173541
07:30-09:00 ч.

Кабинет на титуляра
Инвестиции
доц. д-р Стоян Проданов
гл. ас. д-р Цветан Павлов

25.11.2017
/Събота/
M173216-M173541
09:00-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 24