График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Здравен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Икономикс (Микроикономика и Макроикономика)
проф. д-р Йордан Василев
доц. д-р Людмил Несторов

25.11.2017
/Събота/
M174005-M174005
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
Въведение във финансите
проф. д-р Андрей Захариев
доц. д-р Жельо Вътев
доц. д-р Людмил Кръстев
доц. д-р Марин Маринов
гл. ас. д-р Петко Ангелов
ас. д-р Танер Исмаилов

26.11.2017
/Неделя/
M174049-M174067
07:30-09:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
Икономика на застраховането
доц. д-р Венцислав Василев
доц. д-р Румен Ерусалимов

03.02.2018
/Събота/
M174016-M174075
09:00-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 54
Икономика на социалното осигуряване
доц. д-р Николай Нинов
доц. д-р Пламен Йорданов
гл. ас. д-р Маргарита Николова
гл. ас. д-р Таня Илиева

03.02.2018
/Събота/
M174016-M174075
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 54
Осигурително право
доц. д-р Пенко Димитров
Преп. д-р Христо Дочев

04.02.2018
/Неделя/
M174001-M174091
07:30-09:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 54