График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Здравен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Икономически основи на публичния сектор
проф. д-р Пенка Шишманова

25.11.2017
/Събота/
M173066-M173572
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 25
Управление на проекти в здравеопазването
проф. д-р Маргарита Богданова
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

26.11.2017
/Неделя/
M173078-M173615
07:30-09:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 25
Социално програмиране
доц. д-р Николай Нинов
доц. д-р Пламен Йорданов

03.02.2018
/Събота/
M173066-M173572
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 24
Основи на здравната политика
доц. д-р Николай Нинов
гл. ас. д-р Маргарита Николова

03.02.2018
/Събота/
M173078-M173672
09:00-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 25
Управление на персонала в здравеопазването
доц. д-р Николай Нинов
гл. ас. д-р Маргарита Николова

04.02.2018
/Неделя/
M173078-M173672
07:30-09:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 25
Икономика на здравеопазването и здравното осигуряване
доц. д-р Николай Нинов
гл. ас. д-р Маргарита Николова

25.11.2017
/Събота/
M173078-M173615
09:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 25