График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Застраховане
Дисциплина Дата Час / зала
Мениджмънт на застрахователното дружество
доц. д-р Румен Ерусалимов
гл. ас. д-р Милен Митков

25.11.2017
/Събота/
M173004-M173652
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
Управление на риска в застрахователното дружество
доц. д-р Венцислав Василев
гл. ас. д-р Анелия Панева

26.11.2017
/Неделя/
M173004-M173652
07:30-09:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
Експертни оценки в застрахователното дружество
проф. д-р Красимир Шишманов
гл. ас. д-р Милен Митков

03.02.2018
/Събота/
M173004-M173677
09:00-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
Рисково-базиран надзор в застраховането
доц. д-р Венцислав Василев
гл. ас. д-р Анелия Панева

03.02.2018
/Събота/
M173004-M173677
14:00-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
Международен бизнес
доц. д-р Драгомир Илиев
доц. д-р Здравко Любенов

04.02.2018
/Неделя/
M173004-M173677
07:30-09:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
Основи на застраховането
доц. д-р Румен Ерусалимов
гл. ас. д-р Анелия Панева

25.11.2017
/Събота/
M173004-M173652
09:00-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20