График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Агробизнес
Дисциплина Дата Час / зала
Диверсификацията – инструмент за минимизиране на риска в агробизнеса
доц. д-р Марина Николова
доц. д-р Маруся Станчева-Линкова
ас. д-р Явор Станев

25.11.2017
/Събота/
M173001-M173578
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17
Организация и управление на защитени природни ресурси
доц. д-р Марина Николова
доц. д-р Маруся Станчева-Линкова
ас. д-р Илияна Кръстева

26.11.2017
/Неделя/
M173001-M173578
07:30-09:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17
Счетоводно отчитане дейността на селскостопанското предприятие
доц. д-р Виолета Блажева
ас. д-р Явор Станев

03.02.2018
/Събота/
M173001-M173578
09:00-10:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 2
Управление на иновациите в агробизнеса
доц. д-р Виолета Блажева
ас. д-р Явор Станев

03.02.2018
/Събота/
M173001-M173578
14:15-15:45 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 2
Управление на капиталите във фирмата
Пламен Пътев
проф. д-р Андрей Захариев
доц. д-р Александър Ганчев
доц. д-р Валентин Милинов
гл. ас. д-р Петя Василева

04.02.2018
/Неделя/
M173001-M173578
07:30-09:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 2
Аграрна икономика и аграрна политика
доц. д-р Виолета Блажева
ас. д-р Илияна Кръстева

25.11.2017
/Събота/
M173001-M173578
09:00-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17