График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Фирмен мениджмънт и контролинг
Дисциплина Дата Час / зала
Бизнес стратегии
доц. д-р Цветан Дилков
гл. ас. д-р Милен Динков

25.11.2017
/Събота/
P177011-P177011
14:15-15:45 ч.

Кабинет на титуляра
Екологични модели на развитие
доц. д-р Цветан Дилков
гл. ас. д-р Десислава Алексиева

26.11.2017
/Неделя/
P177011-P177011
07:30-09:00 ч.

Кабинет на титуляра
Лидерство и ръководство
доц. д-р Анатолий Асенов
гл. ас. д-р Милен Динков

03.02.2018
/Събота/
P177011-P177011
09:00-10:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 4
Управление на малкия бизнес
доц. д-р Анатолий Асенов
гл. ас. д-р Милен Динков

03.02.2018
/Събота/
P177011-P177011
14:15-15:45 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 4
Управление на фирмата
доц. д-р Анатолий Асенов
доц. д-р Ирена Емилова
доц. д-р Цветан Дилков

04.02.2018
/Неделя/
P177011-P177011
07:30-09:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 4