График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Управление на човешките ресурси
Дисциплина Дата Час / зала
Теория на организациите
доц. д-р Анатолий Асенов
гл. ас. д-р Милен Динков

25.11.2017
/Събота/
M173081-M173531
14:15-15:45 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207
Администриране в управлението на човешките ресурси
доц. д-р Цветан Дилков
гл. ас. д-р Десислава Алексиева

26.11.2017
/Неделя/
M173072-M173611
07:30-09:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 204
Основи на управлението на човешките ресурси
доц. д-р Анатолий Асенов
гл. ас. д-р Милен Динков

03.02.2018
/Събота/
M173072-M173611
14:15-15:45 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
Управление и поведение в организациите
доц. д-р Анатолий Асенов
доц. д-р Ирена Емилова
доц. д-р Цветан Дилков

03.02.2018
/Събота/
M173059-M173621
09:00-10:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
Организационен мениджмънт и ефективност
доц. д-р Анатолий Асенов
гл. ас. д-р Десислава Алексиева

04.02.2018
/Неделя/
M173072-M173611
07:30-09:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
Индустриални отношения
доц. д-р Анатолий Асенов
доц. д-р Цветан Дилков

25.11.2017
/Събота/
M173072-M173611
09:00-10:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 204