График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Публична администрация
Дисциплина Дата Час / зала
Териториална администрация и административен капацитет
проф. д-р Борислав Борисов
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

25.11.2017
/Събота/
M173119-M173569
14:15-15:45 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306
Проектно управление в публичния сектор
проф. д-р Маргарита Богданова
доц. д-р Христо Сирашки
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

26.11.2017
/Неделя/
M173119-M173569
07:30-09:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306
Управление на бизнес процеси в публичната администрация
проф. д-р Борислав Борисов
доц. д-р Христо Сирашки
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

03.02.2018
/Събота/
M173119-M173569
09:00-10:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 201
Етични стандарти и антикорупционни практики в публичната администрация
проф. д-р Борислав Борисов
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

03.02.2018
/Събота/
M173119-M173569
14:15-15:45 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 201
Софтуер за управление на проекти
проф. д-р Борислав Борисов
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

04.02.2018
/Неделя/
M173119-M173569
07:30-09:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207
Основи на публичната администрация
доц. д-р Христо Сирашки
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

25.11.2017
/Събота/
M173119-M173569
09:00-10:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306