График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Образователен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Системи за учене през целия живот
доц. д-р Михаил Чиприянов
гл. ас. д-р Надежда Веселинова

25.11.2017
/Събота/
M173457-M173560
14:15-15:45 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 103
Стратегическо планиране на образованието
проф. д-р Борислав Борисов
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

26.11.2017
/Неделя/
-
07:30-09:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 103
Управление на проекти в образованието
проф. д-р Маргарита Богданова
доц. д-р Христо Сирашки
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

03.02.2018
/Събота/
M173457-M173560
09:00-10:30 ч.

Кабинет на титуляра
Етични стандарти и антикорупционни практики в публичната администрация
проф. д-р Борислав Борисов
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

03.02.2018
/Събота/
M173119-M173569
14:15-15:45 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 201
Разработване и оценка на публични политики и програми
доц. д-р Христо Сирашки
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

04.02.2018
/Неделя/
M173457-M173560
07:30-09:00 ч.

Кабинет на титуляра
Основи на публичната администрация
доц. д-р Христо Сирашки
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

25.11.2017
/Събота/
M173119-M173569
09:00-10:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306