График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Бизнесадминистрация
Дисциплина Дата Час / зала
Теория на организациите
доц. д-р Анатолий Асенов
гл. ас. д-р Милен Динков

25.11.2017
/Събота/
M173081-M173531
14:15-15:45 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207
Мениджърско консултиране
доц. д-р Цветан Дилков
гл. ас. д-р Милен Динков

26.11.2017
/Неделя/
M173081-M173531
07:30-09:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207
Управление на мотивационните процеси
доц. д-р Анатолий Асенов
доц. д-р Цветан Дилков

03.02.2018
/Събота/
M173081-M173664
09:00-10:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 6
Етика в бизнеса
доц. д-р Анатолий Асенов
доц. д-р Ирена Емилова
доц. д-р Цветан Дилков

03.02.2018
/Събота/
M173081-M173664
14:15-15:45 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 6
Стратегически мениджмънт
доц. д-р Анатолий Асенов
доц. д-р Ирена Емилова
доц. д-р Цветан Дилков

04.02.2018
/Неделя/
M173081-M173664
07:30-09:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 6
Организационен мениджмънт и ефективност
доц. д-р Анатолий Асенов
гл. ас. д-р Десислава Алексиева

25.11.2017
/Събота/
M173128-M173378
09:00-10:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 205