График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Финансово управление в публичния сектор
Дисциплина Дата Час / зала
Управление на капиталите в публичния сектор
Пламен Пътев
проф. д-р Андрей Захариев
доц. д-р Александър Ганчев
доц. д-р Ангел Ангелов
гл. ас. д-р Петя Василева

17.02.2018
/Събота/
M173022-M173669
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
Анализ ползи-разходи
доц. д-р Стоян Проданов
гл. ас. д-р Цветан Павлов
ас. д-р Танер Исмаилов

16.02.2018
/Петък/
M173022-M173669
13:00-15:00 ч.
Ректорат
Аудитория 1
Проектно финансиране
проф. д-р Румяна Лилова
проф. д-р Теодора Димитрова
доц. д-р Анелия Радулова
гл. ас. д-р Марияна Павлова-Бънова

16.02.2018
/Петък/
M173022-M173669
15:00-17:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
Бюджетни решения и обществен избор
доц. д-р Анелия Радулова
доц. д-р Стефан Симеонов
гл. ас. д-р Петко Ангелов

17.02.2018
/Събота/
M173022-M173669
15:00-17:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
Глобално и регионално регулиране
проф. д-р Румяна Лилова
доц. д-р Анелия Радулова

17.02.2018
/Събота/
M173022-M173669
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
Бюджет и бюджетна политика
проф. д-р Румяна Лилова
доц. д-р Анелия Радулова
доц. д-р Стефан Симеонов
гл. ас. д-р Петко Ангелов

16.02.2018
/Петък/
M173022-M173669
10:30-12:30 ч.

Кабинет на титуляра