График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Финансов мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Въведение във финансите
проф. д-р Андрей Захариев
гл. ас. д-р Марияна Павлова-Бънова

Теория на парите
доц. д-р Валентин Милинов
доц. д-р Жельо Вътев

Финанси на фирмата
Пламен Пътев
доц. д-р Александър Ганчев
гл. ас. д-р Петя Василева

Техника на данъчното облагане
доц. д-р Валентин Милинов
доц. д-р Людмил Кръстев
гл. ас. д-р Марияна Павлова-Бънова
гл. ас. д-р Петя Василева

Персонални финанси
доц. д-р Анелия Радулова
гл. ас. д-р Марияна Павлова-Бънова