График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Финансов мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Управление на капиталите във фирмата
Пламен Пътев
проф. д-р Андрей Захариев
доц. д-р Александър Ганчев
доц. д-р Валентин Милинов
гл. ас. д-р Петя Василева

17.02.2018
/Събота/
M173003-M173679
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
Финансови деривати
доц. д-р Стефан Симеонов
гл. ас. д-р Цветан Павлов

17.02.2018
/Събота/
M173003-M173679
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 15
Капиталово бюджетиране
доц. д-р Стоян Проданов
гл. ас. д-р Димитър Костов
гл. ас. д-р Цветан Павлов

16.02.2018
/Петък/
M173003-M173679
13:00-15:00 ч.
Ректорат
Аудитория 1
Финансово управление на човешките ресурси
проф. д-р Андрей Захариев
доц. д-р Александър Ганчев
гл. ас. д-р Марияна Павлова-Бънова

16.02.2018
/Петък/
M173003-M173679
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
Международен финансов мениджмънт
Пламен Пътев
доц. д-р Александър Ганчев
гл. ас. д-р Димитър Костов

17.02.2018
/Събота/
M173003-M173679
13:00-15:00 ч.
Ректорат
Аудитория 1
Финансов анализ
проф. д-р Андрей Захариев
доц. д-р Александър Ганчев
гл. ас. д-р Димитър Костов
ас. д-р Живко Тодоров

16.02.2018
/Петък/
M173003-M173679
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61