График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Финансов контрол и външен одит
Дисциплина Дата Час / зала
Икономикс (Микроикономика и Макроикономика)
проф. д-р Йордан Василев
доц. д-р Людмил Несторов

15.02.2018
/Четвъртък/
M174005-M174005
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 43
Основи на счетоводството
проф. д-р Атанас Атанасов
гл. ас. д-р Ралица Данчева

16.02.2018
/Петък/
M174006-M174086
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 62
Теория на контрола
доц. д-р Крум Крумов
доц. д-р Силвия Костова
гл. ас. д-р Дияна Иванова

15.02.2018
/Четвъртък/
M174018-M174078
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 52
Данъчен контрол и администрация
Жельо Желев
проф. д-р Емилиян Тананеев
доц. д-р Пепа Стойкова

16.02.2018
/Петък/
M174018-M174078
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 52
Анализ на производствения и търговския бизнес
доц. д-р Росица Колева
гл. ас. д-р Красимир Кулчев

16.02.2018
/Петък/
M174018-M174078
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 51