График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Финансов контрол и външен одит
Дисциплина Дата Час / зала
Технология на финансовия контрол
доц. д-р Крум Крумов
доц. д-р Силвия Костова
гл. ас. д-р Надежда Цветкова

15.02.2018
/Четвъртък/
M173017-M173680
15:00-17:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 52
Вътрешен одит в банките
проф. д-р Емилиян Тананеев
доц. д-р Крум Крумов
доц. д-р Пепа Стойкова

16.02.2018
/Петък/
M173017-M173680
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 52
Анализ на финансовите отчети
доц. д-р Росица Колева
гл. ас. д-р Галя Кушева

16.02.2018
/Петък/
M173017-M173680
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 51
Доказване във финансовия контрол и външния одит
Жельо Желев
проф. д-р Емилиян Тананеев
доц. д-р Пепа Стойкова

16.02.2018
/Петък/
M173017-M173680
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 52
Оценка на контролната дейност
проф. д-р Емилиян Тананеев
доц. д-р Крум Крумов
доц. д-р Пепа Стойкова
доц. д-р Силвия Костова
гл. ас. д-р Надежда Цветкова

15.02.2018
/Четвъртък/
M173017-M173680
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46
Теория на контрола
доц. д-р Крум Крумов
доц. д-р Силвия Костова
гл. ас. д-р Дияна Иванова

15.02.2018
/Четвъртък/
M173017-M173680
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 52