График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Финансов анализ и контрол
Дисциплина Дата Час / зала
Анализ на бизнес риска
доц. д-р Росица Колева
гл. ас. д-р Галя Кушева

Финансов контрол
проф. д-р Георги Иванов
доц. д-р Силвия Костова

Управленски анализ
доц. д-р Росица Колева
гл. ас. д-р Красимир Кулчев

Методология на вътрешния одит
проф. д-р Георги Иванов
гл. ас. д-р Дияна Иванова

Инвестиционен анализ (технически и фундаментален)
доц. д-р Александър Ганчев
доц. д-р Стефан Симеонов
гл. ас. д-р Цветан Павлов

17.02.2018
/Събота/
M173216-M173541
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 15
Основи на бизнес анализа
доц. д-р Росица Колева
гл. ас. д-р Красимир Кулчев