График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Управление на проекти
Дисциплина Дата Час / зала
Методическа и нормативна рамка за разработване на проекти
проф. д-р Борислав Борисов
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

17.02.2018
/Събота/
M173006-M173668
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 4
Бюджетиране и финансово изпълнение на проект
проф. д-р Андрей Захариев
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

17.02.2018
/Събота/
M173006-M173668
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
Софтуер за управление на проекти
проф. д-р Борислав Борисов
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

16.02.2018
/Петък/
M173006-M173668
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 4
Управление на комуникациите и екипите в проект
гл. ас. д-р Надежда Веселинова
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

16.02.2018
/Петък/
M173006-M173668
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 4
Организационно управление на проект
проф. д-р Маргарита Богданова
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

15.02.2018
/Четвъртък/
M173006-M173668
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 4
Въведение в проектното управление
проф. д-р Маргарита Богданова
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

15.02.2018
/Четвъртък/
M173006-M173668
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 4