График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Управление на международни проекти
Дисциплина Дата Час / зала
Управление на програми и проекти
проф. д-р Маргарита Богданова
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

16.02.2018
/Петък/
M173219-M173597
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 4
Оперативно управление на проекти
проф. д-р Маргарита Богданова
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

16.02.2018
/Петък/
M173219-M173597
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 4
Международни стандарти за управление на проекти
доц. д-р Драгомир Илиев
ас. д-р Иван Ангелов

16.02.2018
/Петък/
M173219-M173597
13:00-15:00 ч.
Ректорат
Аудитория 7
Управление на риска в проект
проф. д-р Борислав Борисов
проф. д-р Маргарита Богданова
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

15.02.2018
/Четвъртък/
M173219-M173597
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 4
Одит на проекти
проф. д-р Георги Иванов
доц. д-р Силвия Костова

15.02.2018
/Четвъртък/
M173219-M173597
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 52
Основи на проектното управление
проф. д-р Маргарита Богданова
гл. ас. д-р Юлиян Господинов