График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Търговско посредничество и инвестиционно банкиране
Дисциплина Дата Час / зала
Търговска политика
доц. д-р Петранка Мидова
гл. ас. д-р Любка Илиева

17.02.2018
/Събота/
M173014-M173571
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73
Търговско посредничество
доц. д-р Светослав Илийчовски
доц. д-р Теодора Филипова

Инвестиционно банкиране
доц. д-р Людмил Кръстев
доц. д-р Стефан Симеонов
ас. д-р Живко Тодоров

17.02.2018
/Събота/
M173216-M173541
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 45
Финансови деривати
доц. д-р Стефан Симеонов
гл. ас. д-р Цветан Павлов

17.02.2018
/Събота/
M173003-M173679
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 15
Организация и отчитане на търговските сделки
доц. д-р Светослав Илийчовски
доц. д-р Теодора Филипова
гл. ас. д-р Галя Георгиева

16.02.2018
/Петък/
M173014-M173571
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73
Борси и борсови операции
доц. д-р Светослав Илийчовски
гл. ас. д-р Венцислав Перков