График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Счетоводство и одит в публичния сектор
Дисциплина Дата Час / зала
Икономикс (Микроикономика и Макроикономика)
проф. д-р Йордан Василев
доц. д-р Людмил Несторов

15.02.2018
/Четвъртък/
M174005-M174005
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 43
Въведение във финансите
проф. д-р Андрей Захариев
доц. д-р Жельо Вътев
доц. д-р Людмил Кръстев
доц. д-р Марин Маринов
гл. ас. д-р Петко Ангелов
ас. д-р Танер Исмаилов

16.02.2018
/Петък/
M174001-M174091
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
Основи на счетоводството
проф. д-р Атанас Атанасов
гл. ас. д-р Ралица Данчева

16.02.2018
/Петък/
M174006-M174086
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 62
Финансово счетоводство
доц. д-р Росица Симеонова
гл. ас. д-р Диана Крумова

15.02.2018
/Четвъртък/
M174007-M174085
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
Управленско счетоводство
доц. д-р Росица Симеонова
гл. ас. д-р Радосвета Кръстева-Христова
гл. ас. д-р Румяна Михайлова

16.02.2018
/Петък/
M174007-M174085
15:00-17:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 42