График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Счетоводство и одит в публичния сектор
Дисциплина Дата Час / зала
Счетоводни стандарти в публичния сектор
доц. д-р Венцислав Вечев
доц. д-р Иван Андреев
ас. д-р Ради Димитров

16.02.2018
/Петък/
M173016-M173678
13:00-15:00 ч.
Ректорат
Аудитория 6
Отчитане на средствата от Европейския съюз в публичния сектор
Валерий Александров
доц. д-р Венцислав Вечев
доц. д-р Иван Андреев
ас. д-р Ради Димитров

16.02.2018
/Петък/
M173016-M173678
15:00-17:00 ч.
Ректорат
Аудитория 6
Счетоводен анализ на предприятията от публичния сектор
Валерий Александров
доц. д-р Венцислав Вечев
доц. д-р Иван Андреев
ас. д-р Ради Димитров

17.02.2018
/Събота/
M173016-M173678
13:00-15:00 ч.
Ректорат
Аудитория 6
Счетоводна политика на предприятията от публичния сектор
доц. д-р Диана Ималова
ас. д-р Ради Димитров

17.02.2018
/Събота/
M173016-M173678
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 62
Банково посредничество (счетоводни аспекти)
доц. д-р Венцислав Вечев
доц. д-р Диана Ималова

17.02.2018
/Събота/
M173016-M173678
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 62
Бюджетно счетоводство
Валерий Александров
доц. д-р Венцислав Вечев
доц. д-р Иван Андреев
ас. д-р Ради Димитров

16.02.2018
/Петък/
M173016-M173678
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 62