График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия
Дисциплина Дата Час / зала
История на счетоводството
доц. д-р Станислав Александров
гл. ас. д-р Божидар Божилов
гл. ас. д-р Радосвета Кръстева-Христова

17.02.2018
/Събота/
P177005-P177013
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 62
Отчитане на външнотърговските сделки
доц. д-р Галя Иванова-Кузманова
гл. ас. д-р Румяна Михайлова

16.02.2018
/Петък/
P177005-P177013
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 62
Основи на счетоводството
проф. д-р Атанас Атанасов
гл. ас. д-р Ралица Данчева

16.02.2018
/Петък/
P177005-P177013
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 62
Финансово счетоводство
доц. д-р Росица Симеонова
гл. ас. д-р Диана Крумова

15.02.2018
/Четвъртък/
P177005-P177013
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
Управленско счетоводство
доц. д-р Росица Симеонова
гл. ас. д-р Радосвета Кръстева-Христова
гл. ас. д-р Румяна Михайлова

16.02.2018
/Петък/
P177005-P177013
15:00-17:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 42