График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия
Дисциплина Дата Час / зала
Счетоводни концепции и стандарти
доц. д-р Росица Симеонова
гл. ас. д-р Диана Крумова

15.02.2018
/Четвъртък/
M173028-M173663
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
Счетоводна политика на нефинансовите предприятия
доц. д-р Станислав Александров
гл. ас. д-р Радосвета Кръстева-Христова
гл. ас. д-р Румяна Михайлова

16.02.2018
/Петък/
M173028-M173663
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 62
Отчитане на сделки с финансови инструменти
проф. д-р Атанас Атанасов
гл. ас. д-р Ралица Данчева

16.02.2018
/Петък/
M173028-M173663
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 62
Счетоводство на нефинансовите икономически групи
доц. д-р Галя Иванова-Кузманова
гл. ас. д-р Диана Крумова

16.02.2018
/Петък/
M173028-M173663
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 62
Съдебно-счетоводни експертизи
доц. д-р Иван Андреев
гл. ас. д-р Божидар Божилов

17.02.2018
/Събота/
M173028-M173663
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 62
Финансово счетоводство
доц. д-р Росица Симеонова
гл. ас. д-р Диана Крумова

15.02.2018
/Четвъртък/
M173028-M173663
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61