График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Счетоводство и одит в банките
Дисциплина Дата Час / зала
Счетоводни концепции и стандарти
доц. д-р Росица Симеонова
гл. ас. д-р Диана Крумова

15.02.2018
/Четвъртък/
M173028-M173663
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
Банково посредничество (счетоводни аспекти)
доц. д-р Венцислав Вечев
доц. д-р Диана Ималова

17.02.2018
/Събота/
M173016-M173678
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 62
Счетоводна политика на банките
доц. д-р Венцислав Вечев
доц. д-р Диана Ималова

Счетоводен анализ на банките
доц. д-р Венцислав Вечев
ас. д-р Ради Димитров

17.02.2018
/Събота/
M143486-M173236
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 62
Банков контрол и надзор
гл. ас. д-р Зорница Петкова

Банково счетоводство
доц. д-р Диана Ималова
ас. д-р Ради Димитров