График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Статистическо бизнес консултиране
Дисциплина Дата Час / зала
Статистически методи за контрол на качеството
доц. д-р Любомир Иванов
доц. д-р Пламен Петков

Управленска статистика на предприятието
проф. д-р Поля Ангелова
доц. д-р Красимира Славева

Застрахователна статистика
проф. д-р Поля Ангелова
доц. д-р Красимира Славева

16.02.2018
/Петък/
M173111-M173656
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 43
Статистически методи в емпиричните социологически изследвания
проф. д-р Поля Ангелова
доц. д-р Красимира Славева

16.02.2018
/Петък/
M173111-M173656
15:00-17:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 43
Финансова статистика
проф. д-р Поля Ангелова
доц. д-р Красимира Славева

17.02.2018
/Събота/
M173111-M173656
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 43
Макроикономическа статистика
проф. д-р Поля Ангелова
доц. д-р Красимира Славева
доц. д-р Любомир Иванов
доц. д-р Пламен Петков